Demanti OFPS na tekst "Godine prolaze sudovi ćute" 1ilustracija Foto: pixabay / jackmac34

Poštovani,

Dana 22.04.2019. godine u štampanom izdanju Dnevnog lista Danas objavljene su netačne i neistinite tvrdnje i informacije prema Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS, od strane Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada.

Organizacija OFPS je istog dana uputila Demanti pomenutih tvrdnji, pozivajući se na članove 83. i 84. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015). S obzirom na pravovremeno ukazivanje na povredu prava, odnosno interesa organizacije OFPS putem objavljenih navoda Maje Pavlović u Vašem mediju, a shodno pomenutim članovima Zakona o javnom informisanju i medijima, organizacija OFPS ovim putem izražava veliko iznenađenje propuštanjem Vašeg medija da Demanti objavi u današnjem štampanom, odnosno elektronskom izdanju.

Obaveštavamo Vas da je pravna posledica propuštanja odgovornog urednika da objavi odgovor lica na koje se odnosi informacija, koja može da povredi njegovo pravo ili interes, predviđena članom 83. stavom 2. Zakona o javnom informisanju i medijima, te da ako odgovorni urednik ne objavi odgovor, a za to ne postoji neki od razloga za neobjavlјivanje određen ovim zakonom, kao i ako odgovor objavi na nepropisan način, imalac prava na odgovor može protiv odgovornog urednika podneti tužbu za objavlјivanje odgovora. Stoga Vam još jednom dostavljamo u celosti Demanti na netačne i neistinite tvrdnje i informacije izrečene od strane Maje Pavlović prema organizaciji OFPS, i ukazujemo na etičku i pravnu neophodnost da isti u celosti objavite u što hitnijem roku u štampanom, odnosno elektronskom izdanju Dnevnog lista Danas.

Organizacija OFPS na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima prikuplja naknadu za svoje nosioce prava na ime emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Tarifa na osnovu koje se određuje visina naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, određena je sporazumno zajedno sa udruženjem emitera-Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija-ANEM, na način i u proceduri propisanoj Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Konkretno, organizacija OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI su sa ANEM-om dana 21.02.2014. godine zaključile Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Na sajtu ANEM-a, ovo Obaveštenje, kao i sam tekst Sporazuma, postavljeno je dana 25.02.2014.godine (http://www.anem.rs/sr/aktivnostiAnema/saopstenja/story/15802/ANEM+POSTIGAO+SPORAZUM+O+JEDINSTVENOJ+TARIFI+NAKNADA+SA+OFPS+I+PI.html). Sporazum je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 25/2014 dana 01.03.2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 09.03.2014. godine, od kada se i primenjuje, i to jednako, ravnopravno i bezuslovno prema svim emiterima, koji imaju zakonsku obavezu da regulišu svoje obaveze prema našoj organizaciji.

Dana 19.11.2012. godine, TV Kanal 9 iz Novog Sada i Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS zaključile su Ugovor o naknadi po osnovu korišćenja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija (u daljem tekstu: Ugovor), broj 126/12. Aneks I Ugovora zaključen je 03.06.2014. godine, zbog činjenice da je na snagu stupio gorepomenuti Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Članom 5. Aneksa I Ugovora, regulisano je, između ostalog, da se naknada utvrđuje u procentu od 1,3 % od ukupnog prihoda/troška ukoliko je zastupljenost repertoara do 25% u odnosu na ukupno trajanje programa, u procentu od 1,8% od ukupnog prihoda/troška ukoliko je zastupljenost repertoara od 25% do 50 % u odnosu na ukupno trajanje programa, u procentu od 2,8% od ukupnog prihoda/troška ukoliko je zastupljenost repertoara od 50% do 70 % u odnosu na ukupno trajanje programa i u procentu od 3,3% od ukupnog prihoda/troška ukoliko je zastupljenost repertoara preko 75% u odnosu na ukupno trajanje programa. Naknada utvrđena primenom procenta na prihod/rashod korisnika ne može biti niža od minimalne naknade koja iznosi 0,012 bodova po stanovniku mesečno, a utvrđuje se prema podacima o servisnoj zoni pokrivenosti, dobijenim od nadležnih državnih organa. I Ugovor broj 126/12 i Aneks I Ugovora svojeručno je potpisao zakonski zastupnik TV Kanal 9, Maja Pavlović, dok je svaka stranica Ugovor i Aneksa I Ugovora parafirana od strane Maje Pavlović.

Onim emiterima koji blagovremeno ne izmire svoju naknadu, organizacija OFPS prvo upućuje ponude da zaključe sporazume o izmirivanju dugovanja. Organizacija OFPS, u slučaju da emiteri ne izmire dug na taj način, šalje opomene pred pokretanje sudskog postupka, pa, ukoliko emiteri ni tada ne izmirie dug, pokreće sudske postupke. Organizacija OFPS je u više navrata pozivala TV Kanal 9 iz Novog Sada, kao i druge određene emitere koji imaju svoja dospela dugovanja prema našoj organizaciji, da zaključe sporazume i da dobrovoljno izmire svoja dospela dugovanja prema organizaciji OFPS. Organizacija OFPS je bila prinuđena da pokrene sudske postupke protiv TV Kanala 9, kao i drugih određenih emitera koji se nisu odazivali na pozive za sklapanje sporazuma za regulisanje svojih dospelih obaveza, kao što to čini u svim slučajevima kada ne može da naplati svoja potraživanja.

Protiv TV Kanal 9 iz Novog Sada organizacija OFPS vodi ukupno sedam sudskih postupaka, u kojima su predmet spora neplaćene mesečne fakture izdate od strane organizacije OFPS, a ne visina naknade. Maja Pavlović se neosnovano poziva na član 187. stav 8. Zakona o autorskom i srodnim pravima, jer se isti ne odnosi na predmet sporova koje organizacija OFPS vodi protiv TV Kanala 9 i njegovog zakonskog zastupnika, već isključivo na sporove oko visine naknade.

Organizacija OFPS je nezavisno, neprofitno, apolitičko i samostalno udruženje nosilaca prava, osnovano kako bi u ime i za račun nosilaca prava prikupljalo naknadu za iskorišćavanje fonograma.

Kao jako važno, napominjemo da je TV Kanal 9 iz Novog Sada pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Međutim, Ustavni sud je Zaključkom broj IUo 283/15 od dana 02.12.2016. godine odbacio ovu inicijativu. Takođe, Ustavni sud je i drugi put Zaključkom broj IU 296/16 od dana 20.12.2017. godine odbacio ponovo podnetu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, tako da su netačni navodi Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, da nije dobijen odgovor Ustavnog suda.

S tim u vezi, ponovo zahtevamo od Vas da u skladu sa članovima 83. i 84. Zakona o javnom informisanju i medijima objavite naš odgovor u kome tvrdimo da su informacije iznete od strane Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, neistinite i netačne, kao i da objavite ispravku tih informacija kao neistinitih i netačnih.

Srdačan pozdrav,

Direktor organizacije OFPS

Podržite nas članstvom u Klubu čitalaca Danasa

U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas.

Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.