Foto: RTV

Oni podsećaju da je advokatura prema čl. 67 Ustava Republike Srbije, pored službi pravne pomoći  u lokalnim samoupravama, jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć. Ipak, kako navode, pojedina ministarstva i nevladine organizacije ignorišu ovu činjenicu i deluju potpuno u suprotnosti sa aktom države  i zakonskom regulativom sve češće se služeći zamenom teza.
 
„Tako je nedavno Komitet pravnika za ljudska prava YUKOM izdao „Vodič za samozastupanje građana na sudu „, dok je gotovo istovremeno ministar Zoran Đorđević najavio da će za pomoć žrtvama nasilja „na tenderu biti izabrana najkvalitetnija NVO“, jer je, kako kaže, reč o odgovornom poslu gde žrtvama nasilja moraju biti dostupni stručni ljudi. Advokatska komora Vojvodine smatra da ovakvi postupci, s jedne strane unose pravnu nesigurnost jer pravnu pomoć ne mogu pružati gore navedena lica i organizacije, a s druge, nedopušteno prejudiciraju određena pitanja važna za  donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći“, navodi se u saopštenju Advokatske komore Vojvodine.
 
Oni ističu da Ministarstvo pravde više od deset godina radi na donošenju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i da je advokatura ta koja sve vreme ističe primedbe na tekst svih dosadašnjih Nacrta zakona,  među kojima  se osnovna primedba odnosi upravo na nužnost poštovanja ustavne norme.

„Postavlja se pitanje motiva za tranziciju pružanja pravne pomoći na subjekte koji to nisu i
nikako ne mogu biti,  jer im nedostaju kvalifikacija, odgovornost, kvalitet kao i zakon koji uređuje njihovo delovanje iz oblasti pružanja pravne pomoći.  Advokatura, svesna svoje društvene uloge, realno sagledava društvene okolnosti u kojima se nalazi i upravo iz tih razloga ostaje pri svom stavu da bi  pravnu pomoć  trebalo da pruža advokatura, koja je, kao uređena služba pravne pomoći, garant  da će takva pomoć građanima biti pružena na kvalitetan i odgovoran način, nasuprot nadripisarstvu i laicizmu“, dodaje se u saopštenju.