Foto: FreeImages / Jason Morrison

Ustavni sud je letos, po inicijativi Alumni kluba Pravosudne akademije, pokrenuo postupak utvrđivanja nezakonitosti pravilnika po kome Državno veće tužilaca predlaže tužioce i suspendovao sve konkurse u tužilaštvu, posle čega je parlament odbio da izabere tada predloženih 17 kandidata.

Posle toga, Državno veće tužilaca je na brzinu, bez ikakvih konsultacija sa strukovnim organizacijama, donelo novi pravilnik o izboru tužilaca, po kome danas postupa, upozorava se u saopštenju.

Novi pravilnik sadrži odredbu prema kojoj ocene svih kandidata dobijene po prethodnom nezakonitom pravilniku, važe i dalje.

Akademija ocenjuje da je u pitanju pokušaj da se izbegne pravna saknkcija, a da se, zapravo, nastavi sa praksom netransparentnog izbora javnih funkcionera, u kome se donose odluke bez obrazloženja i bez prava neuspešnih kandidata da ulože žalbu.