U saopštenju AKPA podsećaju da se prema nedavnom istraživanju koje je sprovela, među pravosudnim funkcionerima u Srbiji, 89 odsto sudija i 87 odsto tužilaca izjasnilo da visina njihove plate nije dovoljna da osigura njihove porodice u materijalnom smislu, a ugrožavanje materijalne sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija utiče na garanciju sudske nezavisnosti, koju je država dužna da poštuje.

Kako navode, u najnezavidnijoj situaciji su sudije prekršajnih sudova, koji neopravdano imaju manji koeficijent za obračun plate i time su diskriminisani u odnosu na ostale sudije, a reformom pravosuđa iz 2009. godine prekršajni sudovi su postali deo sudske vlasti, što, međutim, nije pratilo i adevkatno vrednovanje njihovog rada u materijalnom smislu.

Polaznici Pravosudne akademije, pored toga što neće dobiti povećanje plata, pitanje je hoće li platu tokom cele 2018. godine i dobijati, jer već više godina postoji problem u budžetu PA, usled redovnog upisa novih generacija na PA, koje ne prati „prirodan odliv“ u vidu izbora svršenih polaznik PA na pravosudne funkcije, zbog čega će i dalje biti ugrožena obuka na ovoj državnoj ustanovi.

AKPA: Povećati plate celom pravosuđu 1