Aleksandar Petojević je rođen u Odžacima 1966. godine, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu završio je 1991, a doktorirao je 1998. godine. Novi dekan imenovao je tri nova prodekana – prof. dr Svetlanu Španović za nauku, prof. dr Željka Vučkovića za nastavu i prof. dr Jovana Savičića za finansije.