Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, Brnabić je razgovarala sa predstavnicima Organizacionog odbora Parade ponosa, koji su je pozvali da učestvuje u šetnji, a bilo je reči i o usvajanju zakonskih rešenja u vezi sa pravnim posledicama promene pola, o unapređenju odnosa države prema LGBT osobama, posebno u primeni propisa i postupcima koji se vode pred državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, jer, po rečima organizatora Parade, pripadnici LGBT zajednice nailaze na probleme.

Brnabić je istakla da planira da sa svojim kolegama i gostima pruži podršku organizatorima skupa i LGBT zajednici. „Na taj način poslaće se zajednička poruka o međusobnom razumevanju, zajedništvu i predanom radu državnih organa na obezbeđivanju ravnopravnosti i poboljšanju položaja svih manjinskih zajednica i grupa“, navela je ministarka.

Brnabić je sagovornicima rekla da će njeno Ministarstvo u saradnji s drugim nadležnim državnim organima u narednom periodu raditi na upoznavanju i osposobljavanju državnih službenika i zaposlenih u lokalnim organima za prepoznavanje diskriminacije i primenu andiskriminatornih normi, te da će razmotriti usvajanje zakonskih rešenja koja bi na sistemski način rešila sva otvorena pitanja u vezi sa promenom pola i rodnim identitetom građana Srbije.