Direktorat civilnog vazduhoplovstva saopštio je da je Vid Antić udaljen sa leta jer, prema nalazima lekara, nije bio spreman za let i da je avio-prevoznik ispoštovao sve odredbe, što je utvrđeno nakon vanrednog inspekcijskog nadzora. U saopštenju Direktorata navodi se da su utvrdili da su sve procedure za prijem putnika sa posebnim potrebama Er Srbije ispoštovane. Da li su procedure dobre, u ovom slučaju nije preispitivano.

Antić se pita da li su preispitali da li je postupano prema smernicama iz „ground operation manuala“, odnosno međunarodnog pravilnika za avio-prevoznike.

– Ništa u tom njihovom nadzoru nije odrađeno kako treba. Nisu uzeli sve faktore u obzir, da li su pogledali snimke kamera? Da li su razgovarali sa svedocima, insistira Antić, zaključujući da će odgovore ipak morati da potraži na sudu.

Iz Direktorata su u saopštenju ipak dali objašnjenje i redosled situacije na osnovu koga se zaključuje da u postupanju službenika nema ničeg spornog, te da je procenom lekara utvrđeno da „putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let“. Oni su naveli da je nakon toga doneta odluka da se putniku uskrati ukrcavanje u avion, a posebnom proverom utvrdili su da prilikom rezervacije karte za let avio-prevozniku nije naglašeno da se radi o putniku sa posebnim potrebama, što je obaveza putnika.

„Uvidom u zapise iz rezervacionog sistema utvrđeno je da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da se radi o putniku sa posebnim potrebama“ naglasili su oni. Zato je Direktorat zaključio da Er Srbija nije povredio Zakon o vazdušnom saobraćaju i Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.
Antić podseća da nisu pomenuli najvažniji zakon koji u ovom slučaju jeste prekršen – Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

– Taj zakon nalaže da osobe sa posebnim potrebama moraju imati ista prava kao svi dokle god svojim ponašanjem ne ugrožavaju nečiji život i bezbednost. Da li je moj sin zaista plakanjem ugrozio nečiju bezbednost, pita se Antić, podsećajući da je Er Srbija pokušala da opravda svoje postupke proglašavajući njegovo sina agresivnim, dok, prema njegovoj oceni, Direktorat „pokušava da opravda svoje visoke plate“, ne ulazeći u suštinu problema.