Arifi: U izbegličkom centru kapaciteti popunjeni 1Foto: Fonet/AP

On je dodao da je prošlog petka u centar u Preševu stiglo još 114 ljudi, koji su boravili na granici sa Mađarskom i u parku kod Železničke stanice u Beogradu. To su ljudi koji su duže vreme, zbog zatvorene granice boravili na otvorenom ili u potpuno neuslovnim prostorijama. Ovde su dobili pristojan smeštaj, tri obroka dnevno i zdravstvenu zaštitu, rekao je Arifi.

Prema njegovim navodima, u Izbegličkom centru u Preševu sada boravi 866 ljudi i u kampu su popunjeni skoro svi kapaciteti, kao i u kampu u Bujanovcu u kome boravi oko 200 ljudi.

On je istakao da je Centar u Preševu jedan od najuređenijih kampova u regionu, sa odličnim uslovima za boravak, ali da izbeglice i migranti ne odustaju od svog cilja da stignu do neke od zemalja zapadne Evrope.