Foto: Fonet

Od tog broja usvojena su samo 42 zahteva za azil. Ipak, većina izbeglica i migranata i dalje ne želi da ostane u Srbiji.

– Srbija još uvek nije uspostavila fer i efikasan postupak azila i treba da radi na unapređenju rada svih državnih organa nadležnih za tu oblast, rekla je Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava .

U Srbiji trenutno boravi skoro 8.000 izbeglica i migranata od čega su njih 53 odsto iz Avganistana, 10 odsto iz Pakistana, devet odsto iz Sirije.

– Neophodno je što pre usvojiti zakonska rešenja kojim će se rešiti status izbeglica koje borave u Srbiji, a ne žele da traže azil, rekao je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra i dodao da tim ljudima, u praksi, nadležni organi tolerišu boravak u Srbiji i da humano postupaju prema njima, kao i da se oni zovu da s ulica pređu u prihvatne centre ali da se to može promeniti.

– Neophodno je da Vlada Srbije ima jasnu politiku o upravljanju migrantskom i izbegličkom krizom, rekao je Kovačević.