Zahtevi za izradu besplatnih godišnjih karata za prevoz autobusima GSP Novi Sad mogu se podneti do 10. januara, saznajemo u tom preduzeću. Pravo na besplatne karte i ove godine imaju lica preko 65 godina starosti, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, paraplegičari, lica sa posebnim potrebama, pacijenti na dijalizi i sa transplantiranim organima, slepa i slabovida lica, deca oštećenog sluha, kao i izbegla, raseljena i prognana lica.
Zahtevi se mogu podneti na Međumesnoj autobuskoj stanici radnima danima od 7 do 15 časova. Od dokumenata je potrebna fotokopija lične karte, jedna fotografija i 500 dinara za troškove izrade pokazne karte.
Stare karte će važiti do 31. marta.