U pitanju je adaptirano motorno prevozno sredstvo, namenski, funkcionalno i moderno uređeno, površine oko 20 kvadratnih metara, sa policama za knjige, na kojima se nalazi 800 naslova na francuskom jeziku. Bibliobus je namenjen aktivnostima biblioteke koja funkcioniše u okviru Centra za kulturu Kladovu. Knjige na francuskom jeziku koje se nalaze u bibliobusu planski su birane za članove frankofonskog udruženja Alijanse „Jelena Anžujska Francuska – Srbija“ u Kladovu koja je bila pokretač višegodišnje uspešne saradnje opštine Kladovo u Srbiji i Departmana Vandeja.