BIRN-ova e-knjiga „Specijalizovana veća Kosova: Od istraga do optužnice“ sadrži stručne analize, intervjue i izveštaje iz arhive BIRN-a koji prate istoriju Specijalizovanih veća Kosova, od inicijalne istrage Saveta Evrope o zločinima koje su tokom i nakon rata na Kosovu počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), do formiranja novog suda u Hagu pred kojim će biti procesuirani. U susret prvim optužnicama, BIRN je sakupio svoju obimnu arhivu na ovu temu i pretočio je u ovaj vodič o tome kako će sud raditi, koji su njegovi glavni izazovi, kao i stanovišta glavnih aktera o navodima i predstojec´im gonjenjima.

Iako će im sedište biti u Hagu, Specijalizovana veća će biti deo kosovskog pravosudnog sistema, ali nezavisna od kosovskog pravosuđa, uz angažman međunarodnih kadrova, dok c´e sve odluke i imenovanja u vezi sa sudom donositi Evropska unija.