– U ovom suženom izboru radova, pažljivi posmatrač može primetiti kako studenti slikarstva na trećoj godini prolazi strožiju fazu rada sa modelom, ili kako studenti grafike savladavaju brojne tradicionalne grafičke tehnike, kako studenti četvrte godine nagoveštavaju svoje stvaralačke fizionomije da bi sa petom godinom i na master studijama već bili oformljeni umetnici sa jakim stvaralačkim stavom. Sve se to lepo da videti u ovom malom opusu izloženih dela, na kojima je prezentovano svo bogatstvo različitosti, kako umetničkih fizionomija, tako i ličnih umetničkih poetika, kazao je profesor doktor Mehmed Slezović, ističući da je ova izložba u gradu na padinama Zlatara, kako poklon ovdašnjim ljubiteljima slikarstva, tako i mali doprinos kulturnom dinamizmu i afirmaciji novopazarskog Departmana umetnosti.

Slezović je podsetio i da je ovaj ogranak IU okupio istaknuta umetnička imena iz šireg balkanskog okruženja i ugradio plodonosna i raznolika iskustva svojih profesora u jedinstveni obrazovni program. Za kratko vreme, Departman umetnosti stasao je u respektabilnu umetničku i obrazovnu jedinicu Internacionalnog univerziteta, a njegova kulturna misija predstavljena je danas brojnim mladim stvaraocima. Oni, kroz svoju umetničku delatnost i aktivizam, menjanju uobičajenu sliku ovog dela Srbije kao zapuštene provincije na marginama savremenih tokova.

O istorijatu Univerziteta i departmana umetnosti, na izložbi je govorio njegov rukovodilac dr Fehim Husković, koji je, između ostalog, rekao da je, prolazeći kroz više faza, Departman svoje konačno uobličenje dobio 2009. godine sa dva odseka u svom sastavu – odsek slikarstva i odsek primenjene umetnosti. Pod njegovim okriljem nalazi se i odeljenje u Nišu, a umrežen je i sa umetničkim ograncima u Beogradu, Subotici, Pančevu.

– Formiran sa idejom da na prostorima gde se susreću istorija i savremenost, istok i zapad sa svojim civilizacijskim vrednostima i nasleđem, i gde je etnička šarenolikost jedna od vrednosti sa kojom se živi, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ulazi u drugu deceniju svog postojanja. U svoje temelje je ugradio internacionalizam nasuprot svakom lokalizmu, ocenili su profesori Slezović i Husković.