Foto: EPA/ KOCA SULEJMANOVIĆ

Predsednica Vlade čestitala je beogradskom Centru za digitalne humanističke nauke, koji je nedavno, kao deo konzorcijuma u kome učestvuju ustanove iz 15 zemalja, osvojio grant iz programa Horizont 2020 u vrednosti od pet miliona evra za izgradnju Evropske leksikografske infrastrukture.

Premijerka Brnabić je istakla da Vlada Srbije intenzivno podržava digitalizaciju, pre svega kao preduslov za razvoj efikasne državne uprave, ali i kao nameru da srpsko društvo u budućnosti postane društvo inovacija i kreativnosti. 

Tasovac je upoznao predsednicu Vlade sa evropskim projektima iz domena digitalne humanistike i naporima koje institucije širom Evrope ulažu u razvoj tehnologija, standarda i procesa za izučavanje jezika, književnosti i drugih humanističkih nauka. Horizont 2020 je, prema njegovim rečima do sada najveći program Evropske unije za istraživanja i inovacije sa budžetom od skoro 80 milijardi evra koje će biti uložene u periodu od sedam godina (2014 – 2020. godina).

Na sastanku je zaključeno da kulturno nasleđe nije stvar samo prošlosti, već i budućnosti i da je za institucije u Srbiji neophodno da se što brže uključe u proces digitalizacije oslonjajući se na najbolje primere svetske prakse.