CarGo Siniši Malom: Povežite nas sa Poreskom, da građani znaju kako radimo 1Foto: Logo

Kao nadležnom Ministarstvu, u čijem se sastavu kao organ uprave nalazi Poreska uprava, obraćamo vam se Inicijativom za povezivanje Poreske uprave na sistem za plaćanje Udruženja građana ‘CarGo’ u partnerstvu i saradnji sa kompanijom CarGo technologies“, navedeno je u Inicijativi koja je dostavljena ministru finansija.  

Predsednik Udruženja građana „CarGo“ Alekandar Vučić, pozvao je Sinišu Malog na sastanak na kome bi  detaljnije predočio Inicijativu i ukazao na koje načine Udruženje može da pomogne u borbi za budućnost Srbije. 

Od poreza se grade nove škole i vrtići, nove bolnice i domovi zdravlja, novi putevi i ustanove kulture. Zbog toga naš cilj je da sopstvenim primerom ukažemo  na važnost savesnog poslovanja, izmirivanja svih obaveza prema državi, ali i da ukažemo kako zahvaljujući modernim i inovativnim tehnologijama Republika Srbija može da vrši efikasnu poresku kontrolu“, naveo je Vučić. 

On je dodao da je cilj Udruženja pomoć u razvoju inovacija, jačanju transparetnosti i izgradnji demokratskih institucija u Srbiji. 

Srbija je naša zemlja i verujemo da je zemlja budućnosti samo ukoliko se njen rast temelji na inovacijama koje će predvoditi mladi ljudi, a koji će svoj dom i budućnost svoje dece videti u Srbiji. Istovremeno, verujemo da u  budućnosti država Srbija treba da omogući okvir za poslovanje, uz izgradnju obostranog poverenja i partnerstva sa građanima, udruženjima i kompanijama, a koje se zasniva na transparentnosti“, rekao je Vučić. 

On je naveo i da se za takvu budućnost Srbije bori zajedno sa više od 120.000 članova, koliko za sada ima Udruženja građana “CarGo”.