Foto List Zrenjanin/ Poseta završenom pogonu prečistača jun 2017

….od JKP Vodovod i kanalizacija i samog grada Zrenjanina koja se odnosi na realizaciju ove javne nabavke. U prijavi, u koju je Danas imao uvid, predstavnici inicijative izražavaju javnu sumnju da je počev od raspisivanja tendera, dodele posla, njegove zakasnele realizacije pa do sadašnjeg statusa, počinjeno mnoštvo propusta.

-U toku izgradnje nije formirana stručna komisija koja bi proveravala da li su ispunjeni tehnički uslovi koji čine sastavni deo tenderske dokumentacije a nakon navodnog završetka radova nije izvršen tehnički pregled i testiranja kojima bi se utvrdile tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, a sve ovo iz razloga što postrojenje nema zahtevani kapacitet, ne daje vodu zahtevanog kvaliteta, dezinfekcija vode se ne obavlja na način zahtevan tenderom, gubici vode na postrojenju su 300 odsto veći od zahtevanih, nije izgrađen deo za prečišćavanje otpadnih voda već se u nedozvoljenim koncentracijama ubacuje u gradsku kanalizaciju, cena prerade sa zahtevanim oblikom dezinfekcije i prečišćavanjem i deponovanjem otpada sasvim sigurno premašuje planiranu – navodi se, između ostalog, u krivičnoj prijavi.

U prijavi se navodi da je posao dodeljen konzorcijumu firmi koji je formiran neposredno pre sklapanja posla, sa jednim zaposlenim, da je ugovor potpisan u februaru 2015. godine a da do isteka predviđenog roka od 8 meseci nije pribavljena građevinska dozvola. Umesto da tada ugovor bude raskinut, pristupilo se izlivanju kamena temeljca, pribavljena je građevinska dozvola od gradske adminsitracije za manji kapacitet postrojenja a kada je došlo do povlačenja kompanije “Zillio” obaveze se prenose na “Sinertek” koji ne raspolaže ni finansijskim, ni kadrovskim, ni tehnološkim kapacitetima.

-Pošto ne raspolaže sopstvenim sredstvima, što je uslov za dodelu ugovora, traži se kredit od domaćih banaka, a osnov je upravo ugovor o dodeljenom poslu. Umesto da osumnjičeni raskine ugovor, grad Zrenjanin se javlja kao garant za dobijanje kredita. Obzirom da je osumnjičeni znao da je sve to protivzakonito, naknadno se odobrena garancija povlači i zamenjuje hipotekom, odnosno učešćem u vlasništvu na buduće postrojenje – navodi se u dokumentaciji.

Prijavom je zatraženo da se utvrdi identitet NN lica koja su odgovorna za izvršenje krivičnog dela, da se preduzmu i druge istražne radnje, te da se nakon toga podigne optužni predlog i osumnjičeni osude po zakonu. Građansku inicijativu „Zajedno za vodu“ predstavljaju političke partije i udruženja građana “Naš grad, naša stvar”, Udruženje potrošača “Begej”, DS, LSV,DJB, DSS, SDS, Dveri, Narodna stranka – Povereništvo Zrenjanin, Pokret slobodnih građana, Zelena stranka i Vojvođanska stranka.