Bela, providna i bez mirisa voda nalazi se u vodovodnoj mreži poslednjih dana, a poslednje pripreme za zvanično skidanje zabrane korišćenja vode su u toku. U JKP Vodovod kažu da su analize završene i voda sada ima kvalitet koji propisu nalažu.

– Završen je probni rad postrojenja za prečišćavanje, završene su analize dobijene vode u Zavodu za javno zdravlje Vojvodine i zrenjaninskom Zavodu za javno zdravlje, kao i laboratoriji u Beogradu. Predata je dokumentacija nadležnim državnim institucijama i očekujemo zvanično skidanja zabrane upotrebe vode i dozvolu za prečistač, objašnjavaju u Vodovodu.

U javnom preduzeću Vodovod kažu da su svi dobijeni rezultati prečišćene vode u skladu sa parametrima o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a zvanično će se oglasiti kada stignu sve dozvole. Pijaća voda u Zrenjaninu, zbog povećanih količina arsena, gvožđa i teških metala, zabranjena je za upotrebu još 2004. godine. Rešenje je pronađeno u privatno-javnom partnerstvu i podizanju pogona prečistača vode, ali rok za njegovu gradnju je bio pomeran.