CRTA pokrenula kampanju "Hoću Poverenika, a ne poslušnika" 1

Putem sajta srbijadoinformacija.rs, svi zainteresovani građani i građanke imaju mogućnost da pošalju pismo Skupštini sa predloženim kriterijumima koje je sastavilo više od 80 organizacija civilnog društva,  putem alata koji im je dostupan ovde.

CRTA podserća u saopštenju da je mandat Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istekao u decembru 2018. godine, a da proces za izbor novog Poverenika još uvek nije pokrenut.

„Imajući u vidu značaj Poverenika kao nezavisne institucije, široko postavljene uslove koje propisuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, predlažu se kriterijumi koje bi Odbor trebalo da primeni prilikom izbora kandidata za novog Poverenika. Poziva se Odbor da razmotri predložene kriterijume, primeni ih prilikom izbora kandidata i omogući javnosti da bude adekvatno informisana i uključena u ovaj proces. Organizacije civilnog društva su u nekoliko navrata upućivale zahteve nadležnom skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da odgovori da li je pokrenut postupak izbora Poverenika, ko su mogući kandidati, kao i da javno objavi biografije kandidata“, navodi se u saopštenju CRTA i dodaje da ti odgovori predstavljaju minimum transparentnosti svakog izbornog procesa, dok su standardi otvorenosti i inkluzivnosti postupka za izbor Poverenika daleko viši u svim evropskim zemljama.

CRTA navodi da su organizacije čak uputile i inicijativu za hitno otvaranje postupka, kao i kriterijume za izbor i sprovođenje procesa koji osigurava da građani Srbije dobiju nezavisnog i stručnog Poverenika.

„Oba predloga nadležni odbor nije razmatrao, a u međuvremenu je istekao mandat Rodoljubu Šabiću“, dodaje se u saopštenju.