Foto: FreeImages / Keith Lau

Svaka peta igraonica ima ovu vrstu osiguranja, iako povrede u igraonicama nisu redak slučaj, koliko god da je okruženje bezbedno, vi ne možete predvideti ko će koga da gurne i ko će da skoči, ali šta se dešava ukoliko se u igraonici dete povredi, čija je odgovornost, ko će da pokrije troškove lečenja, sve su to problemi koji muče one koji su imali ovakvo iskustvo.

Nažalost, niko ne procenjuje da li je i koliko igraonica bezbedna, a osiguranje dece u igraonicama nije obavezno. Primer jedne Beograđanke čije je dete polomilo ruku na rođendanu u jednoj od igraonica je nateralo mnoge roditelje da pri odabiru istih, provere sa vlasnicima da li igraonica poseduje osiguranje dece.

Kamatica je ispratila slučaj ove Beograđanke koja je zahvaljujući tome što je igraonica imala osiguranje od delatnosti na ime odštete dobila 160.000 dinara. Kako je ona rekla našoj redakciji, na isplatu je čekala dva meseca od trenutka kada je prijavila svoj slučaj ali do isplate je došlo relativno brzo pošto je proces lečenja deteta završen.

Kako tvrdi, procedura možda deluje komplikovano u prvi mah, jer zahteva papirološki deo izveštaja lekara ali to nije ništa negativno, ali ukoliko se dete povredi u igraonici koja nema osiguranje, tada je jedini način da dobijete eventualno obeštećenje isključivo sudskim putem.

Osiguranje i postoji da bi se ublažio momenat i zaštite od nesrećnog slučaja ali i ublažava posledice nesrećnog slučaja. Pitajte u igraonici da li imaju osiguranje od odgovornosti delatnosti. Igraonica ne mora po zakonu da poseduje takvu vrstu osiguranja, a na vama kao roditelju je odluka da li ćete u takve igraonice voditi svoje dete i rizikovati povrede koje mogu da budu dosta ozbiljne, da pritom ne možete da dobijete odštetu koja u zavisnosti od povrede može biti od 120.000 do 600.000 dinara.