Foto: sind-prav.org.rs

U saopštenju se navodi da je Srbija izdvojila 400.000 evra za rekonstrukciju objekta, koja je ugovorena preko Ministarstva finansija.

Kada se završe radovi, zatvor će pružati bolje uslove za život zatvorenicama, kao i bolju stručnu obuku i obrazovanje za njihovo zapošljavanje i reintegraciju u društvo.

Šef sekcije u Delegaciji EU Nikola Bizel izjavio je da su značajna sredstva obezbeđena iz fondova EU kao pomoć Srbiji da ispuni standarde Unije u vezi sa reformom kaznenog sistema i osnovnim pravima.

Imajući u vidu starost i uslove zatvora u Srbiji, neophodno je uraditi renoviranje i adaptaciju da bismo dobili modernije ustanove za izdržavanje kazne zatvora, istakao je on.

Reforma kaznenog sistema je dugoročan proces za čije rešavanje i unapređenje će biti potreban duži niz godina, zajedno sa primenom različitih alternativnih mera i sankcija, navodi se u saopštenju.

Taj projekat je deo šireg programa podrške EU za reformu kaznenog sistema u Srbiji, čija je ukupna vrednost sedam miliona evra u naredne tri godine, i daje podršku državnim organima da poboljšaju standarde u zatvorima, zdravstvenu negu u njima kao i brigu o zatvorenicima po odsluženju kazne.

Projektom će se obezbediti i dodatno usavršavanje zatvorskog osoblja, kao i nabavka traktora za zatvore i vozila za povereničke kancelarije.

Unija je obezbedila 780.000 evra za projekat koji realizuje Savet Evrope kao podrška unapređenju standarda u pritvoru, tretmana zatvorenika i psihijatrijske nege osoba na psihijatrijskom lečenju, navodi se u saopštenju.

Evropska unija je najveći donator Srbije i od 2000. godine obezbedila je Srbiji više od tri milijarde evra bespovratne pomoći, podsetila je Delegacija EU.