Sad su ti radovi – uz slične, objavljivane u drugim vodećim srpskim dnevnicima i nedeljnicima – sakupljeni u korice knjige Između Turske i Evrope, koju je ovih dana izdala beogradska Čigoja štampa.

Spasojevićevi tekstovi nastali su zapravo u pauzi između dve diplomatske misije, prve, u Turskoj, i sadašnje, u Grčkoj, i to je i podnaslov knjige. Interesovanja ovoga autora su raznovrsna, prilaz temama o kojima piše temeljan, analize vrlo disciplinovane. Imate tu razmatranje Erdoganove politike, ali i prikaz Čerčilove biografije iz pera Borisa DŽonsona; procenjuje se sudbina Kurda, i razmišlja nad vremenom Fransoa Miterana. Ni srpska pitanja nisu mimoilažena, naročito kad autor uzima u ruke istorijsku lektiru, kakva je recimo ona o Arčibaldu Rajsu, ili dnevnik Ogista Bopa. Kroz sve te udaljene prostore i vremena ide, međutim, uvek jedan jasan pogled na stvari, i čist odnos prema njima. Kad se, najzad, sve pogleda, imamo pred sobom zapravo dijalog epoha, koji je u biti ovoga Spasojevićevog napora. Ideje i vrednosti jednog doba ogledaju se i preispituju u idejama i vrednostima drugog. Ono što će možda iznenaditi novoga njegovoga čitaoca to je veština sa kojom piše: pravnik i politikolog po obrazovanju on je ambiciozan i kao pisac, sa jezikom i stilom na vrhunskom nivou. Spasojević nije novinar, ali je dete dvoje velikih novinara: majci Bisi se u knjizi zahvalio, a knjigu posvetio uspomeni na oca Svetislava. Valjan naslednik.