U saopštenju se navodi da ukoliko Milosavljević ne podnese tu krivičnu prijavu, onda će ta NVO podneti krivičnu prijavu protiv ministra kao saučesnika i najodgovornije osobe zdravstvenog sistema Srbije.