Luksemburg lider u transplantaciji matičnih ćelija u EU 1Ilustracija: Pixabay/Belova59

Najveći broj transplantacija matičnih ćelija, prema podacima Eurostata, prijavljen je u Nemačkoj (7. 700), Francuskoj (5. 500), Italiji (5. 100), Velikoj Britaniji (3.800) i Španiji (3. 100; podaci za 2015).

Stopa transplantacija matičnih ćelija, kako navodi Eurostat, najviša je u Luksemburgu. Luksemburg je sa 19,8 transplantacija matičnih ćelija na 100.000 stanovnika u 2017. godini registrovao najvišu stopu među državama članicama Evropske unije. Sledile su ga Nemačka (9,3), Italija (8,5), Francuska (8,3), Švedska (8,1) i Litvanija (8,0 ).

Luksemburg lider u transplantaciji matičnih ćelija u EU 2

Na suprotnom kraju skale, bez transplantacije matičnih ćelija u 2017. godini, najmanji procenat zabeležen je na Malti i u Sloveniji, a slede Rumunija (1.6), Bugarska (2.0) i Kipar (2.3).