Dovoljno hrane i odeće za oko 1.100 izbeglica 1Foto: Đorđe Savić/EPA

– Blagovremeno smo izvršili sve pripreme za zimu koju će najveći broj lica smeštenih u Preševu i Bujanovcu provesti u dva prihvatna centra. Imamo dovoljne količine hrane, zimske odeće i obuće, a u funkciji su i kupatila sa toplom vodom – rekla je novinarima Tanja Kačar iz Komesarijata.

U Prihvatnom centru u Preševu trenutno boravi 920 lica. Reč je o muškarcima i ženama, a ima i nekoliko porodica sa decom. Kapaciteti nisu u potpunosti popunjeni, jer je moguće obezbediti svakodnevni borak za više od 1.200 osoba. U Bujanovcu je u boravku smešteno 160 ljudi, a reč je uglavnom o porodicama s maloletnom decom. Maksimalni kapacitet ovog centra je 220 osoba. Poslednjih desetak dana u Bujanovac je iz Beograda stiglo nekoliko porodica s decom, koje su odmah smeštene, a pružena im je i neophodna lekarska pomoć zbog hladnog vremena, koje najviše šteti deci zbog oslabljenog imuniteta i iscrpljenosti.

Procene govore da bi narednih dana kapaciteti i u Preševu i u Bujanovcu mogli da budu potpuno popunjeni migrantima koji se iz Beograda za sada sporadično premeštaju na boravak na jugu Srbije. Kod izbeglica je i dalje prisutan strah od deportacije, pa oni u najvećem broju slučajeva ne žele da dolaze u ove centre, strahujući da mogu biti vraćeni u zemlju odakle su ušli na teritoriju Srbije.
Kako je ranije najavio ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin, situacija se konstantno prati, a u slučaju većeg priliva migranata pre svega iz Turske razmotriće se i otvaranje novih prihvatnih centara na jugu Srbije. Kao jedan od objekata je pominjan i trenutno zatvoreni objekat Motela Vranje koji se nalazi na ulazu u grad.