„Stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav je: mi smo protiv svakog skupa gde homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno“, rekao je tada Marković.

Apelacioni sud je sada ovakvom odlukom preinačio oslobađajuću presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 17. septembra 2013. godine, odnosno usvojio tužbeni zahtev Gej strejt alijanse (GSA), koja je pokrenula postupak protiv Markovića. Lider JS je u obavezi da GSA isplati 57.300 dinara na ime troškova postupka.

– Prvi osnovni sud, kao prvostepeni, odbio je tužbeni zahtev smatrajući da Dragan Marković zvani Palma nije izvršio teški oblik diskriminacije, pa je tek nakon žalbe i nakon proteka tri godine Apelacioni sud odlučio da pravilno primeni Zakon o zabrani diskriminacije. Inače, praksa većine osnovnih sudova u zemlji jeste da odbijaju da primene ovaj zakon ili ga pogrešno primenjuju. Međutim, postoje i drugačiji, istina veoma retki primeri, te stoga zaslužuju i posebnu pažnju. Tu posebno mislimo na sudije sa izraženijim ličnim i profesionalnim integritetom – kaže advokat Aleksandar Olenik, punomoćnik GSA.

On naglašava da u obrazloženju presude Apelacionog suda predsednica veća – sutkinja Zorica Jašarević – navodi da je „posebna obaveza političara, pa samim tim i tuženog da promoviše vrednosti demokratskog društva, kao što su pluralizam, tolerancija i pravo na različitost“.

– Ovakvi stavovi suda su u saglasnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, na koju se, između ostalog, poziva i sam sud u ovoj presudi – dodaje Olenik.

Na kraju, Olenik ističe da je odgovornost javnih ličnosti za izgovorenu reč uvek veća, jer njihovi stavovi, pogotovo javno izneti, imaju veliki uticaj.

– Kako je Dragan Marković Palma javna ličnost – predsednik političke organizacije i narodni poslanik, njegove izjave imaju veliki uticaj na javno mnjenje u Srbiji i svakako su faktički obavezujuće za sve članove političke organizacije čiji je on predsednik, te smatramo da mediji moraju dati zasluženu pažnju ovoj presudi, a sve kako bi se smanjila šteta do koje je već došlo prenošenjem izjava kojima se vrši teški oblik diskriminacije – zaključuje Olenik.

Bez komentara

Dragan Marković Palma, predsednik JS, juče nije odgovorio na pozive Danasa da prokomentariše presudu Apelacionog suda u Beogradu.