Foto: Bojan Cvejić

Ovaj model obrazovanja koji će biti uveden u sistem srednjeg stručnog obrazovanja, podrazumeva učenje uz rad i primenjivaće se na obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine. Usvajanjem ovih zakonskih rešenja Skupština Srbije završila je rad.

Zakonom je propisano da učenik ima pravo na mesečnu naknadu za učenje kroz rad u neto iznosu od najmanje 70 odsto minimalne cene rada, koju isplaćuje poslodavac. Tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, a zabranjeno je obavljanje opasnog rada za decu.

Tokom rasprave čulo se da je 200 kompanija ispunilo uslove i kriterijume za uključivanje u dualno obrazovanje koje za sada ima 19 profila, a Privredna komora Srbije će proveravati ispunjenost uslova za izvođenje dualnog obrazovanja kod poslodavca.

Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, u pismenoj formi, najmanje na period od tri, odnosno četiri godine, a ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i učenik, odnosno roditelj. Zakon predviđa i uslove za slučaj raskida ugovora.

Plan i program nastave i učenja, koji će donositi resorni ministar uz prethodno mišljenje Nacinalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanja i obrazovanje odraslih, inoviraće se svakih pet godina, ili u kraćem roku ako to zahtevaju potrebe privrede i tehnološkog razvoja.
Obim učenja kroz rad iznosiće najmanje 20 odsto, a najviše 80 odsto od ukupnog broja časova stručnih predmeta.

Poslanici skupštine Srbije usvojili su danas i izmene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojim se predviđa da će lokalne samuoprave ubuduće utvrđivati ekonomsku cenu predškolskog programa i visinu svog učešća u troškovima, i to u rasponu do 80 odsto od ekonomske cene po detetu. Obaveze plaćanja izuzimaju se deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deca iz materijalo ugrožnih porodica. Takođe, izmenama zakona omogućeno je da se vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje i na jezicima nacionalnih manjina, ali i dvojezično.

Izmenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koje je danas usvojila Skupština Srbije u srednjim školama u Srbiji biće uveden novi koncept državne mature koji treba da unapredi kvalitet srednjeg obrazovanja i omogući prohodnost učenicima na sledeće nivoe obrazovanja. Precizirano je da se srednje obrazovanje završava polaganjem ispita na državnom nivou, a vrste tih ispita su opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit.

Učenik koji završi trogodišnje srednje stručno obrazovanje po modelu dualnog obrazovanja ima pravo na polaganje stručne ili opšte mature ukoliko je savladao program za sticanje kompetencija potrebnih prema programu mature i to posle najmanje dve godine po završetku srednjeg obrazovanja. Učenik koji je završio četvrti razred srednje škole po internacionalnom programu može da polaže internacionalnu maturu, a definisana je i nastava na daljinu.

Izmenama zakona se redefiniše vreme koje je predviđeno da učenici provode u školi, a škola je dužna da realizuje slobodne aktivnosti kroz rad u sekcijama i vannastavnim aktivnostima.
Skupština Srbije usvojila je danas i izmene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojima je izmedju ostalog proširenа ulogа učeničke zаdruge i  kojim se omogućava dа školа učestvuje u nаbаvci udžbenikа zа svoje učenike. Izmenama je utvrđeno da se u školi može osnovati učeničkа zаdrugа rаdi rаzvojа preduzetništvа i pozitivnog odnosа učenikа premа rаdu.

Izabrani su i novi članovi Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Pored Vesne Marković iz SNS koja je ponovo izbarana za člana tog tela, izabrane su još i njene stranačke kolege Žarko Mićin i Vesna Rakonjac. Novi članovi tog odbora su izbarani su umesto Aleksandre Ðurović i Branislava Blažića iz SNS, koji su razrešeni članstva. Članstva u tom odboru razrešen je Branko Ružić iz SPS koji je ranije podneo ostavku na mesto poslanika zbog izbora za ministra državne uprave i lokalne samouprave, a za novog člana izbarana je njegova stranačka koleginica, poslanica Ivana Dinić.