P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; }

Mađarska građanska kasina je kao osnivač 29. decembra prošle godine donela Odluku o pokretanju postupka likvidacije, koji teče od 1. januara. Poverioci su pozvani da prijave svoja potraživanja prema Dunataju, najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije na internet stranici registra Privrednog suda u Somboru. U obrazloženju se navodi da se likvidacija pokreće iz više razloga.

Jedan od njih je nepostojanje uslova za dalje obavljanje delatnosti, zatim izmena načina konkurisanja za sufinansirajuća sredstva od organa vlasti. Na kraju obrazloženja se navodi da je iz finansijskih razloga ostalo svega dvoje zaposlenih, koji zbog povećanja obima posla nisu u mogućnosti udovoljiti svim potrebama u vezi s obavljanjem delatnosti. Iz opštinskog budžeta Dunataju je 2011. godine pripao 3,1 milion dinara, a prošle godine samo 1,6 miliona dinara. Ta sredstva dodeljena su tek u junu, kada su zaposleni dobili i prvu platu u 2015. godini.

Iako je preduzeće u likvidaciji Mađarska građanska kasina zadržala je izdavačka prava nad listom Dunataj i prema planu rukovodstva Kasine, list će u budućnosti izlaziti jednom mesečno – ukoliko se obezbede finansijska sredstva i pronađu saradnici.

Tradicija duga 35 godina

Prvi broj Dunataja objavljen je kao podlistak dnevnog lista na mađarskom jeziku Mađar so 4. februara 1970. godine. Dunataj je posle šest meseci izlaženja povećao broj strana sa četiri na šest, a dve godine kasnije na osam. Tada je pokrivao područje Zapadne Bačke, Baranje i Slavonije. Dunataj 1992. godine prestaje da bude podlistak „Mađar soa“, pa se sledeće godine i gasi. Ovo glasilo na mađarskom jeziku ponovo je počelo da izlazi 17. marta 1999. godine kao samostalan list, čiji je osnivač bila Skupština opštine Sombor. Poslednji broj izašao je kao dvobroj decembra prošle godine.