Foto: Pixabay/susannp4

To se bolesti kvrgave kože, besnila i bolesti plavog jezika, a istaknut je i značaj regionalnog pristupa i dobra koordinacija zemalja u regionu ali i konkretni rezultati koje su ministarstvo i veterinarska služba postigli kada su u pitanju programi iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja, navodi se u saopštenju.