– Etničke političke elite su se svađale od početka. Mi nemamo stenograme iz 1943. godine sa sednice AVNOJ-a, ali verujem da je i tada bilo žustrih rasprava. No, već nakon dve decenije, početkom 60-ih godina, svakako su svađe krenule o čemu imamo dosta i svedočenja i zapisa. I sam Josip Broz Tito je 1962. godine izjavio da će sve „otići na jedno mesto“ kada njega više ne bude bilo.

Flere je knjigu, koju je napisao zajedno sa sociologom Rudijem Klanjšekom, predstavio i kao kratku studiju „odumiranja“ SFRJ, a njih dvojica su kao autori sagledavali taj proces „kroz delatnost političkih i kulturnih elita“, baveći se isključivo sukobima u vrhu elita. 

Urednik knjige Radomir Ličina je skrenuo pažnju publici da je svakako jedna od vrednosti ove studije, između ostalih, i tabele koje su objavljene kao prilozi ovom izdanju a predstavljaju „neke podatke o Jugoslaviji koji su se navodili kao relevantni ili su stvarno relevantni za objašnjenje raspada“ te države.

Predsednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić je istakla da uprkos vokaciji oba autora, knjiga „Da li je Jugoslavija morala da umre“ nije sociološka analiza, već je u pitanju analiza političke istorije Jugoslavije.

– Knjiga nije istoriografska mada se bavi istorisjkim događajima, procesima i ličnostima. Nije istoriografska, jer istorijske fakte posmatra kao okvir dešavanja. Često kao podrazumevajući okvir. Primera radi, u knjizi nema tačnih datuma, preciznih navođenja istorijskih događaja i slično. Recimo – nema godine održavanja II zasedanja AVNOJ-a, kome je posvećeno celo jedno poglavlje, nema datuma ni godine Titove smrti, i brojnih drugih događaja. Zato je knjiga, prevashodno, jedna izuzetna kroki analiza političke istorije, ličnosti i događaja koji su poznati kvalifikovanoj javnosti onih generacija kojima se knjiga obraća, istakla je Kostić.

Boarov: U knjizi nema teorija zavere

Novinar Dimitrije Boarov je naglasio da je knjiga „Da li je Jugoslavija morala da umre“ dobrodošla srpskoj javnosti, jer pokušava da uoči dubinske socijalne procese koji su razorili Jugoslaviju, a ne sadrži „teorije zavere, niti uobičajen istoriografski determinizam i prateće teorije kolektivne nacionalne osvete“. „Po tvrdnjama ova dva autora, Jugoslaviji nije bilo spasa, pre svega zbog toga što „nasuprot nacijama, Jugoslavija je bila bez kulturnog jezgra“. Naime, obnavljajući Jugoslaviju, komunisti su potpuno priznali nacije unutar nje, smatrajući da se „divlji konji“ nacionalizma mogu obuzdati formulom „bratstva-jedinstva“ naroda Jugoslavije“, istakao je Boarov.