Takođe, FTN je poneo i priznanje u kategoriji fakulteta koji ima najbolji odnos prema studentima i najbolju infrastrukturu u zemlji, pišu Novine novosadske.

Istraživanje u kojem je učestvovalo blizu 3.000 studenata pokazalo je međutim da se među dvadeset najboljih fakulteta u Srbiji nalaze svega tri pod ingerencijom Novosadskog univerziteta, dok je u top 50 ušlo samo osam novosadskih fakulteta.

Pored Fakulteta tehničkih nauka, solidno su rangirani i Prirodno-matematički fakultet, koji se nalazi na 15. mestu, Filozofski fakultet, koji je rangiran kao devetnaesti, kao i Tehnološki fakultet, koji je zauzeo 21. poziciju.