General Miletić postavljen je 2009. godine za načelnika Generalštaba ukazom predsednika Srbije Borisa Tadića na Dan državnosti Srbije 14. februara.

Miletić je pre postavljenja na mesto načelnika GŠ bio zastupnik načelnika GŠ i to od 30. decembra 2008. godine, kada je dotadašnji načelnik Zdravko Ponoš razrešen dužnosti.

Miletić je rođen 20. jula 1953. godine u Blacu. Posle gimnazije, na odseku za Kopnenu vojsku 1976. završio je Vojnu akademiju – smer artiljerija. Najviši oblik vojnog usavršavanja, Komandno-štabnu školu, završio je 1995, a pet godina kasnije i Generalštabnu školu.

Tokom vojne karijere službovao je u Bitolju, Gnjilanu, Aleksincu, Vranju i Beogradu. Od komandira voda, preko funkcija komandanta motorizovane i artiljerijske brigade, stigao je do dužnosti zamenika načelnika Uprave artiljerije u Sektoru za Kopnenu vojsku GŠ Vojske Srbije i Crne Gore. U Generalštab je došao 2000. godine. Obavljao je i dužnosti načelnika Uprave artiljerije, načelnika Uprave za obuku, načelnika Uprave za razvoj.

Napredovanje u službi započeo je dobijanjem čina potporučnika 1976. a da bi došao do čina general-potpukovnika bilo je potrebno 30 godina aktivne vojne službe. Za zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije imenovan je 2007.

Inače, po ukazu predsednika Srbije povodom Dana državnosti ove godine Miletić je unapređen iz čina general-potpukovnika u generala.