Gojković: Sve institucije treba da pojačaju aktivnosti na suzbijanju nasilja 1Foto: EPA/ARMANDO BABANI

Ona je u saopštenju povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama podsetila da je od početka godine u Srbiji ubijeno 28 žena, kao i da u više od polovine slučajeva nasilje u porodici nije bilo prijavljeno.

„Borba protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici ostaje jedan od prioritetnih ciljeva našeg društva. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti sprečavanju i zaštiti od nasilja žena na selu, starijih žena i pružanju podrške i pomoći za njihovo osamostaljivanje“, istakla je Gojković.

Dodala je da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je utvrdio jasne instrumente za borbu protiv tog oblika nasilja i bolju koordinaciju državnih organa, kao i njihovu obučensot da prepoznaju nasilje prema ženama, doneo pomake, ali je važna njegova potpuna i dosledna primena i u narednom periodu.

„Pred nama je donošenje i novog zakona o rodnoj ravnopravnosti, na oosnovu najboljih praksi zemalja u regionu i iskustva drugih evropskih država, čiji je važan segment posvećen i suzbijanju nasilja nad ženama“, navela je predsednica Skupštine i apelovala na sve građane da prijave nasilje kada ga primete i da ne okreću glavu.