Locirajući narkomaniju kao sve veći problem društva gradska uprava je preko Uprave za zdravstvo sa velikim entuzijazmom krenula u borbu protiv ovog zla. Stavljajući prevenciju narkomanije u široke okvire promocije i očuvanja zdravlja mladih, oslanjajući se na brojne istraživačke studije, školske programe, edukativne radionice, pružajući alternativne pravce mladima, Gradska uprava za zdravstvo je kroz finansiranje različitih projekata, krenula sa promocijom zdravih stilova života, bez zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Jedna od najvećih akcija, u okviru projekta „Stand up Novi Sad“, pod nazivom „Vozim STRAIGHT – Vozim EIGHT“, realizuje se tokom jula i avgusta u organizaciji Centra za omladinsku inicijativu, a u saradnji sa udruženjima mladih – Biciklističkim klubom Novi Sad, i udruženjima NSroler, Ice New Now i Empronom. Ovaj projekat se inicira, promoviše i realizuje pod sloganom „Kontraminiramo“ što simbolizuje kontraminiranje „miniranih“ gradskih zona, mesta prodaja i uživanja narkotika, i njihovo pretvaranje u aktivna gradska stajališta na kojima će mladi kroz vršnjačku pomoć i razumevanje u okruženju otvarati puteve alternativnih rešenja koja nude drugačije sadržaje.

Prof. dr Novakov-Mikić je napomenula da je ponosna na činjenicu što je Novi Sad prvi grad u državi koji je veoma jasno izgradio svoj akcioni plan za borbu protiv droge i da se mora posebno istaći činjenica da se u njegovo sprovođenje sa gradskim institucijama uključilo mnogo mladih ljudi kao podrška svojim vršnjacima.

– U našem društvu koje je u tranziciji i socijalno-ekonomskoj krizi, zloupotreba droga je sve zastupljenija i postaje značajan društveno-medicinski problem – ističe prof. dr Novakov i dodaje da se grad Novi Sad odlučio za izradu akcionog plana kao vid prevencije koji obuhvata smanjenje broja novih korisnika droga, sprečavanje ili odlaganje prvog kontakta sa drogom, podizanje svesti, pojedinca i društva, o rizicima droga, mobilisanje zajednice u borbi protiv droga i promociju života bez droga.

Prof. dr Novakov Mikić ističe da je Akcioni plan usklađen sa sadržajem i ciljevima Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period 2009. do 2013. godine, kao i sa Zaključkom o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od prošle do 2013. godine, koje je usvojila Vlada Republike Srbije.

Nije dovoljan restriktivan stav

– Društvo ne može samo svojim restriktivnim stavom prema uzimanju droga i zakonskim propisima suzbiti ovu pojavu. Mora se preduzimati „prijateljska aktivnost“ prema mladim ljudima – istakla je prof.dr Aleksandra Novakov-Mikić, član Gradskog veća za zdravstvo, i dodala da je za razliku od drugih kampanja protiv narkomanije koje uglavnom šalju autoritativne poruke usmerene na posledice, „Stand up“ akcija fokusirana na prevenciju i uklanjanje uzroka. Akcija je počela 26. juna na dan borbe protiv droge u Skejt parku na Limanu i velika posećenost je bila dokaz da se mladi ljudi interesuju za ovakve akcije.