Foto: Grad Beograd (Arhiva)

Ovim je obezbeđeno izdavanje građevinskih dozvola za skoro 600 hiljada kvadratnih metara novih objekata.

„Doprinosi za uređivanje građevinskog zemljišta obračunati su za više od 400 objekata za prva tri meseca ove godine. Najviše doprinosa obračunato je za stambeni prostor – 258 hiljada kvadrata, za poslovni prostor je obračunato oko 160 hiljada kvadrata, a ostatak čine objekti druge namene“, rekao je Vesić.

„U budžet grada se slilo dodatnih 210 miliona dinara po osnovu ranije zaključenih ugovora za naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta i još 64 miliona dinara od investitora koji plaćaju zakup građevinskog zemljišta po starom zakonu“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, značajni prihodi ostvaruju se i na licitacijama i prodajom lokacija u javnoj svojini grada, od čega je u prva četiri meseca obezbeđeno milijardu dinara, što je veći iznos nego za celu prošlu 2018. godinu, prenosi Beoinfo.

Povezani tekstovi