Upravo zato Doktori protiv korupcije podneli su ovoj državnoj agenciji zahtev za informacijom od javnog značaja u kojem je zatražen odgovor na pitanje šta je Agencija preduzela po pitanju zloupotreba u projektu rekonstrukcija bolnica, koji je sa 50 miliona evra finansiran kreditom Evropske investicione banke.

U zahtevu upućenom direktorki Agencije za borbu protiv korupcije Doktori protiv korupcije zatražili su informacije o tome šta se dogodilo sa dokumentacijom koju su agenciji predali još 19. maja 2011. godine.

„Podsećamo vas da ste na 49. sednici Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije održanoj 19. jula 2011. godine izjavili da ste ceo predmet predali policiji i tužilaštvu“, naglasili su Doktori protiv korupcije u svom pismu i dodaju: „Kada i kome ste tačno ovu dokumentaciju predali i pod kojim brojem je zavedena u policiji i tužilaštvu? Da li ste tražili informacije o tome šta je urađeno do sada i dokle se stiglo, s obzirom da je prošlo više od godinu dana od momenta kada smo vam predali dokumentaciju?“.