Ignorantski stav Republičkog tužilaštva prema žrtvama 1Foto: S. Obrenić

Mreža Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreža saopštili su danas da im je Republičko javno tužilaštvo odgovorilo “mlako i neodređeno” na zahteve da reaguje u slučaju potencijalne organizovane seksualne eksploatacije žena i devojčica u Jagodini.

Članice Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže uputile su sledeće zahteve RJT – da ispita navode svedoka i u skladu sa tim kategoriše slučaj potencijalne organizovane trgovine ženama i devojčicama u Jagodini, i prosledi ga Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu; da poozove žrtve i svedoke ovog krivičnog dela da se jave i pritom im garantuje punu zaštitu tokom i nakon sudskog postupka i da redovno obaveštava javnost o toku istrage, naročito imajući u vidu društveni značaj i težinu celog slučaja, kao i činjenicu da su potencijalno optuženi nosioci vlasti.

Kako je danas saopšteno, RJT-a je odgovorio da je u ovoj fazi postupka preuranjeno za odlučivanje o eventualnoj promeni stvarne nadležnosti, imajući u vidu da je u navedenom krivičnom predmetu predistražni postupak u toku i da sva važna pitanja za donošenje odluke u konkretnom slučaju zavise od rezultata prikupljenih dokaza.

“U odnosu na navode Zahteva da RJT pozove potencijalne žrtve i svedoke navedenog krivičnog dela da se jave i da im tom prilikom garantuje punu zaštitu i bezbednost tako što će im dodeliti status zaštićenog svedoka, ukazujemo da su članom 105. Zakonika o krivičnom postupku propisani materijalni i formalni uslovi za sticanje statusa zaštićenog svedoka, tako što zakonodavac u stavu 1. ovog člana jasno propisuje: „Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi svedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedina pitanja sebe ili sebi bliska lica izložio opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka odobriti jednu ili više mera posebne zaštite”, istakli su u RJT-u, navode u današnjem saopštenju članice Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže.

Što se tiče trećeg zahteva, RJT im je odgovorio da Više javno tužilaštvo u Kraljevu izveštava javnost o toku predistražnog postupka.

Potpisnice Zahteva smatraju da ovi odgovori RJT potvrđuju dosadašnji ignorantski stav instutucija u odnosu na važnost i težinu potencijalnog krivičnog dela.

“Naročito imajući u vidu da je, ukoliko su navodi svedoka tačni, glavni osumnjičeni za organizovanu seksualnu eksploataciju žena i devojčica u Jagodini nosilac vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i da je reč o potencijalno velikom broju na težak način oštećenih žena i devojčica”, navodi se u saopštenju.

Sigurnost svedoka i potencijalnih žrtava je već ugrožena, ukazuju ove organizacije, ako se ima u vidu da je nosilac vlasti u Jagodini, potencijalno optuženi, u medijima, u više navrata izjavio da on čak i ako su svedoci i žrtve zaštićeni može da sazna njihova imena, „te zbog toga RJT ima obavezu da dodatno osnaži i javno pozove svedoke i potencijalne žrtve i garantuje im zaštitu“.

„Odgovori RJT potvrđuju dosadašnji ignorantski stav nadležnih institucija, tonom umanjuju težinu slučaja, a izbegavanjem proaktivnog odnosa omalovažavaju potencijalne žrtve. Zbog toga, još jednom pozivamo RJT na odgovornost prema potencijalnim žrtvama ovog i svih sličnih dela, i podsećamo da je ovo slučaj na kome treba pokazati da smo pred zakonom svi jednaki i da doista postoje institucije koje štite prava građanki i građana”, ukazuje se u saopštenju članica Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreža, koje pozivaju potencijalne žrtve ovog i sličnih slučajeva da im se jave 011/785-0000.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.