Ilustracija Foto: FreeImages / Jason Morrison

Imenovani su Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda (sa teritorije autonomnih pokrajina).

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca: Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, izborni član Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca; Ivan Jovičić, sudija Višeg suda u Beogradu, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija; dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca; Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda; Prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; Sabahudin Tahirović, sudija Ustavnog suda.

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca sa teritorije autonomnih pokrajina: Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i dr Slobodan Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Povezani tekstovi