Informacije o Skadarliji - nesporan interes javnosti 1Foto: Wikipedia

akt na osnovu koga je započeto parterno uređenje ulice, akt koji sadrži mere zaštite ulice kao kulturnog dobra, kao i akt koji sadrži saglasnost nadležnog organa za ugradnju asfalta u kaldrmu ulice, te da, ukoliko ih poseduje, dostavi kopije tražiocu informacija.

Tražilac informacija je prethodno podneo organu vlasti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kojim je tražio dostavljanje navedenih informacija. U zahtevu je, uz ostalo, naveo da se Skadarska ulica nalazi u granicama kulturnog dobra „Skadarlija“, koje je rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda iz 1967. god. proglašeno za „prostorno kulturno-istorijsku celinu“, kao i da kaldrma u ovoj ulici potiče iz vremena pre 1720. god.

Gradonačelnik je, suprotno zakonu, ignorisao podneti zahtev, pa je tražilac informacija podneo žalbu Povereniku. Poverenik je zatražio od gradonačelnika da se izjasni o razlozima izjavljivanja žalbe, a posebno o razlozima nepostupanja, ali u ostavljenom roku nije dobio odgovor, pa je u skladu sa zakonom, doneo jedinu moguću odluku i naložio dostavljanje informacija.

Poverenik izražava nezadovoljstvo povodom činjenice da je u ovakvoj stvari, budući da je očigledno reč o informacijama koje su potpuno nesporan legitiman predmet interesovanja javnosti, uopšte moralo doći do žalbenog postupka i ukazuje da je ignorisanjem zahteva tražioca informacija gradska vlast počinila zakonom predviđen kažnjiv prekršaj.