Uvećanje koeficijenta po osnovu ove uredbe biće u okviru raspoložih sredstava koje lokalne samouprave i autonomne pokrajine izdvajaju za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine, navelo je Ministarstvo.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je isto povećanje za terenski rad republičkih inspektora planirano izmenama Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, na kojima Minstarstvo trenutno radi.

Ružić je rekao da je ovo samo početak kada je poboljšanje položaja i uslova rada inspektora u pitanju i dodao da se radi na analizi materijalnih i kadrovskih kapaciteta svih 40 različitih inspekcijskih službi, jer pored zarada inspekcijske službe bile su i najviše pogođene ranijim racionalizacijama broja zaposlenih u javnoj upravi.

On je najavio analizu koja bi trebalo da pokaže koji je to potreban broj inspektora, a potom i utvrđivanje plana trogošnjeg zapošljavanja novih inspektora i kontinuiranog opremanja nepohodnom opremom.