Program je, inače, putem javnog poziva opštinama, počelo tadašnje Ministarstvo regionalnog razvoja, da bi njegovu realizaciju u aprilu ove godine preuzelo Ministarstvo privrede posredstvom Sektora za investicije u infrastrukturne projekte. Prvobitna vrednost novovaroškog projekta iznosila je skoro 34 miliona dinara, da bi na tenderu kao najpovoljniji ponuđačprošlo preduzeće „Stabil-pro“ iz Užica, koje se ugovorom obavezalo da za 60 kalendarskih dana posao odradi za 25.862.916 dinara.

– Opština je preko Direkcije za izgradnju kandidovala projekat uključenja Petlovca u centralni kanalizacioni sistem Nove Varoši i izgradnje crpne stanice Branoševac, uz prateći gravitacioni i potisni cevovod, pre svega zbog njegovog značaja. Ovo je jedan od prioritetnijih programa iz dva razloga – Petlovac je jedino naselje koje nema kanalizaciju, a pošto je lokalna samouprava lokaciju dela Branoševca odredila kao buduću poslovnu zonu, nužno je bilo rešavanje problema otpadnih voda sa ovog područja i njihovo „prepumpavanje“ u sistem gradskog kolektora, kaže Miroljub Šaponjić, direktor opštinske Direkcije za izgradnju i građevinsko zemljište. On ističe da će lokalna samouprava u projekat uložiti skoro tri miliona dinara, uz stručni nadzor inženjera ovog javnog preduzeća. Na istom javnom pozivu, naša Opština je, inače, kandidovala i projekat izgradnje puta Bukovik-Javor, ali on nije dobio „zeleno svetlo“ i finansijsku podršku države.

Republička Vlada je u okviru Programa mera podrške razvoju poslovnih zona u lokalnim samoupravama odobrila finansiranje ukupno 25 projekata u isto toliko opština u Srbiji. Iz državne „kase“ su za ove namene opredeljena sredstva od oko 464 miliona dinara.

– Vlada Republike Srbije je ovaj program pokrenula sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, što je prioritet u radu i ovdašnje gradske uprave i lokalne vlasti, ističe Dimitrije Paunović, predsednik opštine Nova Varoš.