Foto: Z. N.

Sa njima su i predstavnici UNDP, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Beogradskog centra za političku izuzetnost koji su i organizatori ovog skupa. Klimatske promene, mere adaptacije na iste i prevencija u borbi sa uzrocima njihovog nastanka su bile dobrim delom u fokusu pažnje većine učesnika skupa. No,bez sumnje primarna pažnja posvećena je temama fokusiranim na izgradnju otpornijihzajednica.Ta bitka za otpornije društvo se dobija ili gubi na lokalnom nivou,u opštinama i gradovima i to pre svega skladom mera preventivnog i investicionog karaktera. I što je posebno naglašeno udruženih,umreženih lokalnih zajednica na širem,regionalnom nivou.

I na ovom skupu kao primer dobre prakse u Srbiji predstavljene su aktivnosti Odeljenja civilne zaštite gradske uprave Kraljeva. Posebno je podržana i pohvaljena inicijativa potekla iz ovog Odeljenja za stvaranje funkcionalne zajednice opština i gradova udruženih u slivove reka.Tako je,februara ove godine,potpisan Protokol o saradnji koji je omogućio zajedničko preventivno delovanje 12 opština i 5 gradova u slivu Zapadne Morave.