Parlamentarna skupština Saveta Evrope (SE) usvojila je juče u Strazburu rezoluciju kojom se zemlje članice te panevropske organizacije pozivaju da učvrste svoju socijalnu politiku u cilju zaštite dece od svakog oblika nasilja, iskorišćavanja i zlostavljanja. U rezoluciji se takođe ističe da je potrebno izraditi različite mehanizme radi zaštite dece koja su žrtve nedopustivog ponašanja. SE ima, kako se ističe, fundamentalnu ulogu u pronalaženju konkretnih i efikasnih rešenja u slučajevima nasilja, iskorišćavanja i zlostavljanja dece i u tom smislu je u aprilu 2005. pokrenuo program za promovisanje prava deteta i zaštite najmlađih od nasilja „Izgraditi Evropu za i sa decom“. Skupština SE je podsetila da postoji veliki broj pravnih sredstava na međunarodnom nivou namenjenih garantovanju prava dece i borbi protiv nekih oblika iskorišćavanja najmlađih, ali i ukazala da su njihova prava i dalje ugrožena. Savet Evrope je zbog toga pozvao sve članice da uspostave i ojačaju procedure kojima bi se garantovala najveća moguća zaštita dece i radilo na iskorenjivanju svih oblika nasilja i zlostavljanja najmlađih.
Savet Evrope je pozvao evropske zemlje da ulože sve potrebne napore kako bi se deci omogućio bolji život i u tom smislu potpisao s Fondom UN za decu (UNICEF) zajedničku deklaraciju o jačanju partnerstva radi postizanja maksimalnih rezultata u zaštiti dece. Izvršna direktorka UNICEF An Veneman je u skupštini SE pozvala na rad na zaštiti dece od nasilja. „Dok pravna sredstva zavise od države, osuda i sprečavanje nasilja nad decom je na svim delova društva“, rekla je ona.
Ovim sporazumom će, kako je istaknuto, biti ojačano partnerstvo UNICEF i SE u formulisanju strategija, istraživanja, analiza i prikupljanju podataka. Parlamentarcima SE juče se obratila i predsednica Svetske organizacije prijatelja dece princeza od Hanovera Karolina koja je takođe ukazala na neophodnost zaštite prava deteta.