Foto: FoNet

„Omalovažavanjem i optuživanjem žena i relativizovanjem krivice, u trenutku kada se svi nadležni državni organi i društveni akteri sveobuhvatno angažuju kako bi se adekvatno odgovorilo na ovaj veliki problem, a sistem zaštite učinio efikasnijim“, napominje Janković, „javnosti se šalju krajnje neprihvatljive poruke o odgovornosti žrtava za pretrpljeno nasilje“.

Mediji su dužni da poštuju Kodeks novinara i imaju odgovornost za svaku izgovorenu i napisanu reč, i mogu imati važnu partnersku ulogu u smanjenju i suzbijanju nasilja u porodici, zaključuje u saopštenju Janković.