Nametanje ženama rađanje kao obavezu i patrijarhalni obrazac štetno je za celo društvo, a populaciona politika podrazumeva mehanizme podsticanja rađanja, koji obuhvataju žene i muškarce ravnopravno, kao i brigu o porodici i odgovornom roditeljstvu, navela je Janković u pisanoj
izjavi.

Ona je istakla da, poštujući autonomiju Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica i verska osećanja građana i građanki, smatra da govori crkvenih velikodostojnika treba da ostanu u okviru verskih pitanja i da ne prelaze u pitanja civilizacijskih tekovina demokratskih društava, među kojima
je jedno od najvažnijih poštovanje ljudskih prava i sloboda.

Crkva ima pravo da u okviru svojih aktivnosti i putem medija iznosi svoje stavove, ali smatram da su izjave pojedinih crkvenih velikodostojnika neprimerene i, nažalost, uvredljive prema ženama i produbljuju predrasude i stereotipe koje mogu dovesti do diskriminacije, naglasila je Janković.

Ona je zaključila da je kultura dijaloga i dalje nedovoljno razvijena, zbog čega treba podsetiti da iznošenjem stavova u javnom diskursu doprinosimo razumevanju i razvoju našeg
društva, ili nanosimo štetu.