Janković u CG o diskriminaciji na radu 1Foto: ravnopravnost.gov.rs

Janković je istakla značaj saradnje sa svim društvenim akterima, prevencije i promocije, kao i važnost mehanizama za dostizanje pune ravnopravnosti i naglasila izuzetno dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Otvarajući konferenciju, predsednik Crne Gore Filip Vujanović je izrazio uverenje da će ciljevi skupa biti usmereni ka iznalaženju rešenja za brojne izazove u oblasti poštovanja ljudskih prava i da će pronaći adekvatni mehanizmi zaštite u borbi protiv diskriminacije.

Danas panel debatama govorilo se o međunarodnim i evropskim standardima i kvazi-sudskoj praksi u borbi protiv diskriminacije, evropskim anti diskriminacionim standardima kao i smernicama i preporukama za efikasniji rad, navodi se u saopštenju.