Foto: FoNet/DRagan ANtonic

Cilj javne rasprave je prikupljanje komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Tim povodom ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić naglasio je da se izmenama ovog propisa ugrađuje još jedan kamen u temelj moderne, uređene, efikasne i delotvorne države i uprave koju gradimo.

„U proteklom periodu lokalne samouprave su prevodile matične knjige iz papirnog u elektronski oblik, što je osnov za uvođenje Registra matičnih knjiga čije formiranje predviđa Nacrt. Izmenama propisa koje predlažemo obavezujemo matične službe da sve promene o građanima vrše elektronskim putem,
direktno u Registar, što znači nema više papira“, rekao je ministar, saopštava Ministarstvo.

On je najavio da promene predložene Nacrtom zakona otvaraju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije, što je korak više u stvaranju uslova da nacionalne manjine ostvare svoja prava.

„Predvideli smo i mogućnost upisa promene pola u matičnu knjigu rođenih, a izdavanje izvoda iz matičnih knjiga proširuje se i na diplomatsko konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, što će veoma značiti našoj dijaspori“, rekao je Ružić i istakao da promenom ovog
propisa zaokružujemo aktivnosti na polju digitalizacije i uvođenja savremenih tehnologija u oblast vođenja matičnih knjiga.

Ružić je pozvao sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu kako bi bila pronađena najbolja zakonska rešenja.