Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Domaća privreda će morati da se prilagodi novoj vrsti ograničenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, koje će doneti novi Zakon o klimatskim promenama, kako bi mogla da bude konkurentna na međunarodnom tržištu, bnavodi se u saopštenju.

Zakon o klimatskim promenama je krovni zakon, strateški važan, ne samo sa stanovišta životne sredine nego čitavog društva, rekao je trivan.