Naime, predlogom Zakona o izmenama Zakona o javnim medijskim servisima bilo je predviđeno da se RTS-u i RTV-u u 2017. godini obezbede budžetske subvencije u iznosu od četiri milijarde dinara, dok je predlogom Zakona o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis bilo predviđeno plaćanje takse do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 150 dinara.

Gordana Čomić podnela je amandmane na ova dva predloga izmene zakona tražeći da se rok produži za još jednu godinu, što su, najpre Vlada, a danas i Odbor za kulturu i informisanje i prihvatili.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima podneto je ukupno 17 amandmana narodnih poslanika, a na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 18. Vlada i Odbor usvojili su samo amandmane Gordane Čomić.