Foto: www.mc.rs

Postupak nadzora sproveden je u ukupno 13 javnih komunalnih preduzeća Grada Beograda, saopšteno je iz kabineta Rodoljuba Šabića.

Ovlašćena lica Poverenika utvrdila su da velika većina JKP, deset preduzeća, bez pravnog osnova i ne poštujući načelo srazmernosti obrade ličnih podataka prikuplja fotokopije ličnih karata i drugih identifikacionih dokumenata korisnika usluga.

„Svim tim preduzećima će, u skladu sa zakonom, biti upućena upozorenja a potom će, u slučaju potrebe, biti preduzete i druge zakonom predviđene mere. Potreba utvrđivanja identiteta korisnika usluga u konkretnim slučajevima podrazumeva uvid u lična dokumenta, odnosno određene podatke, ali ne i fotokopiranje i zadržavanje ličnih dokumenata. Fotokopiranje i zadržavanje ličnih dokumenata građana, kao oblik obrade podataka o ličnosti, predstavlja invazivan prodor u privatnost i takva obrada podataka dozvoljena je samo kada je zakonom izričito predviđena“, navodi se u saopštenju.

Kako  se dodaje, javna komunalna preduzeća, kao i svi drugi subjekti koji od građana zahtevaju da fotokopiraju i predaju im kopije ličnih dokumenata, u slučajevima kad to nije izričito predviđeno zakonom, vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, a uz to građane suočavaju i sa nepotrebnim maltretmanom i troškovima, nezavisno od toga koliki su.

„Međutim, mnogo je važnije da se na ovaj način, bez osnova i svrhe koja bi to opravdala, formiraju ogromne zbirke ličnih dokumenata što, čak i u uslovima u kojima bi JKP organizovala mnogo kvalitetniju zaštitu, nepotrebno a višestruko uvećava rizik zloupotrebe ličnih podataka“, dodaje se na kraju.