Foto: N1

Kako je istaknuto, Ministarstvo finansija je pokrenulo proceduru prinudne naplate i pre konačne odluke suda.

U iscrpnom izveštaju o kontroli, sačinjenom na 101 stranici, poreske inspektorke Jasna Vulićević i Ivana Antonijević su navele da Južne vesti od svog osnivanja nisu načinile nijednu grešku u poslovanju.

Ipak, tumačeći Zakon o informisanju, pritom ne navodeći koji tačno njegov deo, one su zaključile da glavni i odgovorni urednik mora da bude u radnom odnosu u mediju koji uređuje, a da urednik Južnih vesti Predrag Blagojević nema radni odnos u tom mediju.

Obrazlažući svoj stav, inspektorke Vulićević i Antonijević su se pozvale na Uredbu Vlade Srbije „Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru“.

Na osnovu preciznog spiska obaveza glavnog urednika državnog medija, inspektorke su zaključile da sve to mora da obavlja i urednik u privatnom mediju, a kako je, po njihovom mišljenju, za ispunjenje svih pobrojanih obaveza uredniku potrebno puno radno vreme, on mora da bude u radnom odnosu.

Pozivanje Poreske uprave, koja je deo Ministarstva finansija, odnosno Vlade Srbije, na Uredbu kojom se definišu radna mesta u javnom sektoru i njena primena i na privatne medije je veoma opasna stvar, smatra Blagojević.

Time, dodaje, država na mala vrata pokušava da nađe legalan način da kontroliše ko može da bude urednik, ali i novinar.

Šta ih sprečava da sutra kažu „ti ne možeš da budeš urednik, ne ispunjavaš uslove“. Nisam pravnik, ali zvuči mi nelogično da propisi za javni sektor mogu da se primene i na privatne medije, ali videćemo da li stvarno mogu, rekao je Blagojević.

Na osnovu navedenog zaključka inspektorki, Poreska uprava je obračunala da Južne vesti moraju da plate poreze i doprinose za glavnog urednika od osnivanja 2010. godine, što sa obračunatim kamatama predstavlja milionsku cifru.

Pošto su u veoma kratkim rokovima odbili sve žalbe, ne čekajući odluku suda po žalbi Južnih vesti, Poreska uprava je pokrenula proceduru prinudne naplate.

Poreski inspektori već godinama „češljaju“ rad Južnih vesti, a aktuelna kontrola je peta po redu u proteklih nekolko godina.

Po pravilu je reč o proveri „anonimnih prijava“, ali i pored toga što su sve trajale mesecima, inspektori nikada do sada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost.

Direktor Južnih vesti Vitomir Ognjanović pojašnjava da sama kontrola rada od strane inspekcija, pa i Poreske, nije sporna, ali su sporni svrha i metode.

Poreski inspektori su bez neophodnog radnog naloga obilazili i firme sa kojima sarađujemo, a čak su kontaktirali i članove porodica vlasnika tih firmi i objašnjavali kako njihovi ukućani sarađuju sa firmom koju „finansiraju strane obaveštajne službe“, rekao je Ognjenović.